Blog Archives

Giới thiệu thiết kế Web Cà Mau

Thiết kế Web Cà Mau Thiết kế website cao cấp tại Cà Mau phù hợp cho từng đối tượng với phong cách chuyên nghiệp. Thiết kế web giá rẻ tại Cà Mau cho mọi cá nhân và doanh nghiệp. Hỗ

Posted in Giới thiệu

Học cắt hình photoshop và chuyển thành html Phần 8

Posted in Học HTML / CSS

Học cắt hình photoshop và chuyển thành html Phần 7

Posted in Học HTML / CSS

Học cắt hình photoshop và chuyển thành html Phần 6

Posted in Học HTML / CSS

Học cắt hình photoshop và chuyển thành html Phần 5

Posted in Uncategorized

Học cắt hình photoshop và chuyển thành html phần 4

Trong lần này, chúng ta sẽ sử dụng một giao diện tương đối phức tạp hơn. Download File

Posted in Học HTML / CSS

Học cắt hình photoshop và chuyển thành html phần 3

Trong phần này sẽ hướng dẫn bạn sử dụng css để làm cho cấu trúc mà bạn đã xây dựng giống với layout photoshop

Posted in Học HTML / CSS

Học cắt hình photoshop và chuyển thành html phần 2

Phần này sẽ hướng dẫn xây dựng cấu trúc html từ file photoshop đã cắt ở phần 1

Posted in Học HTML / CSS

Học cắt hình photoshop và chuyển thành html

Download File Trong phần này tôi sẽ hướng dẫn cách xây dựng trang web trong Photoshop và cách lấy những tấm hình mình cần cho phần 2 là phần viết code xHTML.

Posted in Học HTML / CSS

WEb trường học

webcamau-com-featured-c7f25027b40f6002719636643bb3c79e350x0_web_truong_hoc_qxw.jpg
Tagged with: , , , ,
Posted in Web Bệnh Viện - Trường Học

Trung tâm tiếng anh

webcamau-com-featured-f798fe707118c5c6f6fef45dc5f6392e350x0_trung_tam_tieng_anh_B09.jpg
Tagged with: , , , ,
Posted in Web Bệnh Viện - Trường Học

Trường mầm non

webcamau-com-featured-cb1a04ef3e63d4f3a866df9274e33199350x0_truong_mam_non_zej.jpg
Tagged with: , , , ,
Posted in Web Bệnh Viện - Trường Học

Web phật đạo 123

webcamau-com-featured-0593d3803995ccd2e3719ddf8ce2ca35350x0_web_phat_dao_123_yq4.jpg
Tagged with: , , , ,
Posted in Web Bệnh Viện - Trường Học

Web trung tâm tiếng anh

webcamau-com-featured-0a9542cc79aaca7493715b03a992b5bb350x0_web_trung_tam_tieng_anh_921.jpg
Tagged with: , , , ,
Posted in Web Bệnh Viện - Trường Học

Web trường học 04

webcamau-com-featured-13a2587809a9b184660e838f0f9f7c39350x0_web_truong_hoc_04_XHT.jpg
Tagged with: , , , ,
Posted in Web Bệnh Viện - Trường Học

Web bệnh viện 02

webcamau-com-featured-cb13030ffbf5e1f03cf850321dbb2e47350x0_web_benh_vien_02_1d5.jpg
Tagged with: , , , ,
Posted in Web Bệnh Viện - Trường Học

Web trường học 03

webcamau-com-featured-611c232c456121fa0305e37c21cf5b76350x0_web_truong_hoc_03_1FK.jpg
Tagged with: , , , ,
Posted in Web Bệnh Viện - Trường Học

Web trường học 02

webcamau-com-featured-ad1622f11739a795e2d2cf75ac2772d7350x0_web_truong_hoc_02_S47.jpg
Tagged with: , , , ,
Posted in Web Bệnh Viện - Trường Học

Web về bệnh viện 001

webcamau-com-featured-a9c28853510f173a169686172686f5bc350x0_web_ve_benh_vien_001_lc3.jpg
Tagged with: , , , ,
Posted in Web Bệnh Viện - Trường Học

Web giáo dục đào tạo mẫu 2

webcamau-com-featured-be2030abee8754a93f65a7a702aa4e5d350x0_web_giao_duc_dao_tao_mau_2_J1V.jpg
Tagged with: , , , ,
Posted in Web Bệnh Viện - Trường Học