Học cắt hình photoshop và chuyển thành html

Download File

Trong phần này tôi sẽ hướng dẫn cách xây dựng trang web trong Photoshop và cách lấy những tấm hình mình cần cho phần 2 là phần viết code xHTML.

Posted in Học HTML / CSS